Situacijos diagnostika

diagnostika 2

 

Plati esamos būklės analizė kritinėse situacijose paprastai dėl laiko trūkumo nėra priimtina, todėl mes siūlome koncentruotą situacijos diagnostikos modelį. Pagrindinis tokios diagnostikos tikslas yra padėti organizacijai susivokti:

• kas vertės kūrimo sraute yra kritiška (kur butelio kakliukas)?
• kaip galima greitai pagerinti padėtį šiose kritinėse vietose?
• nuo ko pradėti ir kaip realizuoti pokyčius?

Diagnostikos metu pokalbiuose su įmonės savininkais, vadovais ir vedančiaisiais specialistais analizuojame rinkos situaciją, esamą veiklos organizavimo modelį ir vertės kūrimo srautą, nustatome esminių verslo procesų trikdžius ir galimybes, komandos stipriąsias ir silpnąsias puses.

Diagnostika gali trukti nuo 2 iki 5 darbo dienų, priklausomai nuo įmonės dydžio ir konkrečios verslo situacijos.

Rezultatas yra konkretus VEIKSMŲ PLANAS, kurį įgyvendinus įmonė gali tikėtis reikšmingo verslo padėties pagerinimo.