Lean auditavimas

Lean auditų tipai

Prieš projektinis auditas. Jo paskirtis – įvertinti įmonės procesų valdymo lygį prieš pradedant diegti Lean sistemą ir apibrėžti pradinio Lean diegimo laikotarpio problematiką ir užduotis. Remiantis tokio audito metu gauta informacija gali būti nustatomos darbo kryptys ir tikslai pradiniam Lean diegimo laikotarpiui.

Lean standartų laikymosi auditas. Proceso patobulinimas laikomas užbaigtu, kai yra sukuriamas ir įdiegiamas aukštesnio lygio darbo standartas. Dirbant pakankamai intensyviai jau antrais Lean sistemos diegimo metais organizacijos būna įgyvendinę daug patobulinimų. Šiame etape dažnai matome situaciją, kai naujų darbo standartų nėra pilnai laikomasi ir procesai po truputį ima grįžti į būseną iki patobulinimo.

Šio audito paskirtis yra išsiaiškinti ar reali patobulintų procesų būsena atitinka standartų reikalavimus ir numatyti priemones jų stabilizavimui.

Lean audito struktūra

Auditas susideda iš tokių žingsnių:

  • Audito objekto pasirinkimo (kas bus audituojama?),
  • Audito plano parengimo (kas, ką, kada ir kaip?),
  • Audito atlikimo,
  • Audito metu surinktos informacijos apdorojimo ir ataskaitos parengimo,
  • Audito rezultatų aptarimo su organizacijos vadovybe ir sprendimų suderinimo.